Odabir jezika

Top2 slogan

Spajamo na jednom mjestu predstavnike gospodarstva, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija, odnosno javnog i privatnog sektora

O nama

Lokalna akcijska grupa:

 • 2012.g osnovana je kako bi pomogla u ruralnom razvoju područja općina Brestovac, Jakšić, Kaptol, Velika i grada Kutjeva pod nazivom LAG Papuk Krndija
 • spaja na jednom mjestu predstavnike gospodarstva, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija, odnosno javnog i privatnog sektora
 • djeluje kao platforma za zajednički dogovor svih sudionika o razvoju njihovog područja
 • je pravna osoba s usvojenim statutom i poslovnikom
 • donosi lokalnu razvojnu strategiju te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti
 • objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati
 • bavi se i aktivnostima informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti
 • učešće predstavnika javne uprave ograničeno je na 20-50% predstavnika u upravnim tijelima LAG-a
 • sudjelovanje žena jamči se kvotom od minimalno 30% u upravnim tijelima LAG-a
 • potiče se aktivno sudjelovanje mladih u članstvu upravnih tijela LAG-a
 • većina programa i aktivnosti LAG-ova je financirana od strane programa za ruralni razvoj
 • 2015.g. proširenjem područja djelovanja na grad Požegu mijenja naziv u LAG Barun Trenk

Footer 1

Osnovani smo 2012. godine kao nastojanje ruralnih lokalnih samouprava sjevernog dijela Požeško-slavonske za primjenu procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj. LAG pokriva područje četiri ruralne općine (Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac)  grad Kutjevo i grad Požegu.

Osnovani smo kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina. U veljači 2015 godine pridruživanjem Požege LAG Papuk - Krndija mijenja naziv u LAG Barun Trenk.

O nama

Footer 3

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1. "Pripremna pomoć" u okviru mjere 19. "LEADER - CLLD"
Lokalna akcijska grupa LAG Barun Trenk

sufinancirano eu

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Barun Trenk I NE odražava nužno stajališta Europske unije.

Jp Floating Social Contact Sidebar